| Dlaczego Pacany? | Oferta | Galeria | Nasza okolica | Projekty | Cennik | Kontakt

ProjektyEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskieRealizujemy projekt „Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie innowacyjnej i kompleksowej marki własnej PACANOWE POLE® w zakresie usług turystycznych, bazujących na potencjale dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Śliwkowego Szlaku” mający na celu rozwój przedsiębiorstwa polegający na wprowadzeniu kompleksowych i innowacyjnych usług turystycznych na obszarze LGD oraz utworzeniu jednego miejsca pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.